Status project Anna's Hof

Helaas verloopt ons project Anna’s Hof niet zoals gepland. Na een succesvolle verkoop in 2018 en 2019 leek het er op dat we nog in 2019 met de bouw van Anna’s Hof konden beginnen. Dat liep echter anders.

Bezwaar

De verkoop van de 44 luxueuze appartementen startte in december 2018. Een half jaar later was het grootste deel van de appartementen verkocht, lag de grond bouwrijp en zouden wij normaliter de aannemer opdracht geven om te gaan bouwen.

Om daadwerkelijk met de bouw te kunnen starten was (standaard) nog wel een onherroepelijke omgevingsvergunning vereist. Tegen de afgifte door de gemeente Hilversum van deze omgevingsvergunning is door omwonenden bezwaar gemaakt en een beroep ingediend bij de rechtbank.

Hoewel de koopcontracten inmiddels verlopen zijn is een grote groep (aspirant-)kopers nog altijd geïnteresseerd in een appartement in ons mooie project. Zij blijven gekoppeld aan hun favoriete bouwnummer.

Door deze vertraging hebben wij de resterende vrije appartementen van de website gehaald. BPD zal er alles aan doen om te zorgen dat het project Anna’s Hof in de huidige vorm alsnog doorgang kan vinden. Zodra er voortgang in het proces is, zullen wij dit uiteraard ook op deze website vermelden.

 

  Contact
  Over het project